Vandaag zocht ik in de wereld schoonheid

't Was op een kleine plek waar ik begon

In 'n mooi groen tuintje in de ochtendzon

Ik pakte een stoel en nam alle tijd.

 

De zon was lekker warm en aangenaam

En verder was er niemand om mij heen

Mijn ogen vielen dicht, ik was alleen

'k Ben toen maar in mijn droom op zoek gegaan

 

Toen ik wakker werd op mijn stoeltje daar

Was het dezelfde tuin met ander licht

Andere kleuren kwamen toen in zicht

Nieuwe schoonheid werd ik daardoor gewaar

 

Voor welzijn is er niets beter te wensen

Dan schoonheid in 't leven zien lieve mensen!

 

Schoonheid is intrigerend, het kan troostend zijn en ons een goed gevoel geven. Dan is schoonheid heilzaam. Daarom is er veel over schoonheid nagedacht, gezegd en geschreven. En niet door de minste mensen:

De Ierse dichter en schrijver John O’Donohue schreef een boek met als titel: Goddelijke schoonheid, de onzichtbare omarming.

Blaise Pascal zei dat mensen in moeilijke tijden altijd iets moois in gedachten moeten houden.

Rilke zei dat we in dat soort tijden altijd iets moois in onze nabijheid moeten houden.

Maar wat is schoonheid? Is het gewoon een ander woord voor ‘mooi’ of zit er meer aan vast? Je hoort wel eens spreken over een schoonheidsideaal, dat is dan vaak tijds- en cultuurgebonden. Maar bestaat er een maatstaf voor schoonheid, een objectief criterium? Bestaat er zoiets als een absolute norm voor schoonheid? Ik denk zelf van niet.

Schoonheid is voor mij iets dat je ervaart, iets dat je als mens kunt ervaren. En ervaren is subjectief. Wat ik ervaar als schoonheid kan anders zijn dan wat jij als schoonheid ervaart. Natuurlijk kunnen er overeenkomsten zijn, maar er zijn onvermijdelijk ook verschillen.  

Uiteindelijk denk ik: schoonheid zit in mensen

Als je kunt afstemmen op schoonheid in je leven, stem je af op schoonheid in jezelf en ik geloof dat dit erg goed is voor je welzijn.

Daarom wens ik je veel schoonheid toe!