Gelopen heb ik,

De weg was lang

Tot hier gekomen

 

Over heuvels

En door dalen,

Ja, dalen diep

 

Dan weer hoger,

Hoger, telkens hoger

Uitgeput tot hier

 

Nu pas kijk ik om

En zie mijzelf

En wat ik achterliet

 

O, kon ik als water zijn

Altijd stromend

Naar beneden