Stil wordt hij genoemd

Deze zaterdag

Zitten wij bij elkaar

En zwijgen

 

Terwijl wij voor ons kijken

Onze ogen

Op de grond gericht

En wachten

 

De winter ging voorbij

Dachten wij

Nog even dan

Zal het lente zijn.

 

 

In het Christelijk kerkelijk jaar wordt de zaterdag voorafgaande aan Pasen en de laatste vastendag stille zaterdag genoemd. De dag heet Stille zaterdag omdat dan de kerkklokken niet geluid worden. Volgens de Christelijke overlevering is Jezus de dag ervoor, op Goede vrijdag, gestorven. De zondag erna is het Pasen en wordt zijn opstanding gevierd, de hoogste feestdag in de Katholieke kerk. De dag kan ook stil genoemd worden om de stille verslagenheid te duiden van de volgelingen van Jezus die naar troost en betekenis zoeken.

Op de website 50pluswereld.nl wordt vermeld dat het Paasfeest sterk beïnvloed is door het Joodse lentefeest, het Joodse Pascha waar ons woord Pasen van is afgeleid. Er zijn natuurlijk ook veel andere tradities, culturen en tijdperken waarin het einde van de winter en het begin van de lente uitbundig gevierd werd (en wordt). Het doven van een oud en het ontsteken van een nieuw vuur speelt daarbij vaak een symbolische rol.